Drodzy Mieszkańcy Gminy Kalwaria Zebrzydowska!

Mam 42 lata i od urodzenia mieszkam w Kalwarii Zebrzydowskiej. Mam wspaniałą rodzinę: żonę Renatę oraz dwóch synów: Artura i Michała. Od piętnastu lat skutecznie prowadzę własną działalność gospodarczą oraz współpracuję z firmami z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, sprzedając ich produkty w całym kraju. Ta współpraca pozwala mi lepiej rozumieć i diagnozować problemy małej i średniej przedsiębiorczości na naszym terenie i przyczynia się do promocji lokalnego rzemiosła. Wszystko to, co dotychczas osiągnąłem, wbrew funkcjonującym stereotypom, zawdzięczam własnej uczciwości i pracowitości.

Od wielu lat pełnię również liczne funkcje społeczne w Kalwarii Zebrzydowskiej. Od jedenastu lat funkcję Prezesa Zarządu Miejskiej Orkiestry Dętej, w 2010 r. powierzono mi funkcję skarbnika Parafialnego Koła Caritas "Nazaret". Jestem też członkiem Rady Parafialnej przy Parafii św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej, a od 2011 roku przewodniczę Zarządowi Osiedla nr 1. Od stycznia 2014 roku jestem Przewodniczącym Komitetu Utrzymania Cmentarza w Kalwarii. Z wszystkich powierzonych mi zadań wywiązuję się sumiennie, co daje wymierne efekty w postaci zadowolenia mieszkańców. Służba ta ponadto pozwala mi na bieżącą diagnozę potrzeb mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej w różnych obszarach ich codziennego życia.

Bogatą wiedzę i doświadczenie w kwestii oczekiwań społecznych zdobyłem, uczestnicząc w posiedzeniach Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Źródłem cennych informacji o całej Gminie i jej problemach są moje kontakty z sołtysami i radnymi oraz doświadczenia ze spotkań z Radami Sołeckimi, a także udział w Zebraniach Wiejskich.

Jestem świadomy odpowiedzialności, która wiąże się ze sprawowaniem urzędu Radnego. Uważam, że jestem dobrze przygotowany do wypełniania tej służby, nie tylko posiadając ogromne doświadczenie w efektywnym zarządzaniu moją firmą, ale również odnosząc sukcesy w pracy z Zarządem Osiedla nr 1. To właśnie na tej płaszczyźnie społecznej udało mi się skutecznie zrealizować takie działania jak: doposażenie placu zabaw, dofinansowanie placu fitness, wiat dla sportowców oraz tzw. pumptrack'a, utworzenie boiska do siatkówki plażowej wraz z miejscem do grillowania oraz uruchomienie częściowego monitoringu miasta itp.